HomeMarathi KoligeetGomu Tujhe Nadana Go Lyrics

Related Posts

Gomu Tujhe Nadana Go Lyrics

Gomu Tujhe Nadana Go Lyrics

song:-Gomu Tujhe Nadana Go
music:-Madhukar Pathak
singer:-Pandurang Vanmali

गोमू तुझे नादानं गो नादानं गो नादानं बांधलाय्‌ बंगला
गोमू तू होशील का होशील का होशील काय गो नाखवीन

गल्यान्‌ची बोरमाल तुला मी करीन
पायांचे वाले तुला मी हाणीन
होशील का होशील का होशील गावची पाटलीन
गोमू तुझे नादानं गो नादानं गो नादानं बांधलाय्‌ बंगला..

गोमू तुझे डोक्यानं गो ह्यो गजरा न्‌ पोरांच्या लागल्यान्‌ नजरा
गोमू आपले दोघांचा गो ह्यो जोरा न्‌ दिसेल सोबून बरा
माथ्यान्‌ जाईजुईचा ह्यो झेला, काय बोलतो ह्यो मेला
गोमू तुझे नादानं गो नादानं गो नादानं बांधलाय्‌ बंगला..

अंबर नंबर बोलते शंभर नंबर तुझे लुगर्‍याला
लागलाय्‌ डांबर तुझे लुग-याला लागलाय्‌ डांबर
आवर सावर मेल्या बघतंयस कवार पोरी जेसनन गो
हाये सुंदर पोरी जेसनन गो हाये सुंदर

तुझे चोलीला सोन्याची जर पोरी, चालनेन्‌ गो
पहिला नंबर पोरी चालनेन्‌ गो पहिला नंबर
तुझे नादानं गो नादानं गो नादानं बांधलाय्‌ बंगला
गोमू तुझे नादानं गो नादानं गो नादानं बांधलाय्‌ बंगला..

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Songs