HomeSingle HitsKokanchi Chedva Lyrics

Related Posts

Kokanchi Chedva Lyrics

Kokanchi Chedva Lyrics

कोकणची चेडवा गायिकावैशाली सामंत

संगीतअवधूत गुप्ते

गीतचंद्रशेखर सानेकर मुसिक

लेबल : सागरिका

रूप माझे जसे झलक कोकणची गं
मन समिंदर, तनू नदी वळणाची गं
रूप माझे जसे झलक कोकणची गं
मन समिंदर, तनू नदी वळणाची गं

गर्द झाडीत ही दाट छाया, सजणा
आमराई परी माझी काया, सजणा

कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा
हो, अशी कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा

हैया हो, हैया हो
हैया हो, हैया हो

रूप माझे जसे झलक कोकणची गं
मन समिंदर, तनू नदी वळणाची गं

गर्द झाडीत ही दाट छाया, सजणा
आमराई परी माझी काया, सजणा

कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा
हो, अशी कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा

लाल माझे हे गाल, लाल मातीपरी
माझे डोळे जणू खोल हिरवी दरी
लाल माझे हे गाल, लाल मातीपरी
माझे डोळे जणू खोल हिरवी दरी

ओठ माझे गुलाबी रं तांबे, सजणा
चाल माझी पाहून भाण थांबे, सजणा

कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा
हो, अशी कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा

हैया हो, हैया हो
हैया हो, हैया हो

काय सांगू तुला? काय वाटे मला
झावळ्यांसारख्या माझ्या खाणा-खुणा
काय सांगू तुला? काय वाटे मला
झावळ्यांसारख्या माझ्या खाणा-खुणा

पाखरांची जशी मी भरारी, सजणा
एक होडी तुझ्या मी किनारी, सजणा

कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा
हो, अशी कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा

हैया हो, हैया हो
हैया हो, हैया हो

रूप माझे जसे झलक कोकणची गं
मन समिंदर, तनू नदी वळणाची गं

गर्द झाडीत ही दाट छाया, सजणा
आमराई परी माझी काया, सजणा

कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा
हो, अशी कोकणची चेडवा हो नाखवा
हो, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा

हैया हो, हैया हो
हैया हो, हैया हो
हैया हो, हैया हो

हैया हो, हैया हो
हैया हो, हैया हो

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Songs